Jump to main content

Smarta trafiksystem

ITS är en förkortning för Intelligenta Transportsystem. Det är ett samlingsnamn för användning av olika IT-lösningar inom transportsektorn. Med hjälp av IT utvecklas smartare transportlösningar som bidrar till effektivare, säkrare och mer hållbara transporter.

ITS-plattform

Kövarningssystem

Mobil digitalskylt

Digital hastighetsskylt/skolvarning

Trafiksignaler, temporära

Permanent VMS

Automatisk höjdvarning