Jump to main content

Temporära trafiksignaler

Nedan ser du våra temporära trafiksignaler framtagna för att säkra upp vägarbetsområden. Nissen LZA 500 LED en lätthanterad signal med färdiga program och lång drifttid. Sila trafiksignal med flertal olika tillval och möjligheter. Finns även som övergångsställe och med bom. Naturligtvis har vi också en lotssignal.

> I vår katalog kan du läsa om vår lotssignal

För order/offert/förfrågan:
mejla eller ring oss på order@saferoad.se / 0221-297 00.

Kontakta våra säljare